Facebook

Terapeuci

Ewa Żurczak

Psycholog, Trener rozwoju osobowości i kompetencji zawodowych

Terapeuta holistyczny

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 Właściciel "Centrum Mogę"

Specjalizuje się w problemach pracowników korporacyjnych, psychologii zarządzania, psychologii stresu oraz problemach emocjonalnych wynikających z pracy. Hołduje podejściu, które zakłada że człowiek jest całością. To kim jesteśmy wynika z tego, jakie mamy relacje ze sobą, jakie mechanizmy działania oraz jak oceniamy swoją pracę zawodową i życie prywatne. Problemy w pracy przekładają się na sferę osobistą, a ograniczenia osobowościowe i problemy rodzinne na styl i efektywność działań zawodowych.

W pracy z Klientami dostosowuje formę podejścia terapeutycznego do indywidualnych problemów i potrzeb danej osoby, stosując także metody coachingowe. Prowadziła również badania psychologiczne, na temat negatywnych skutków zdrowotnych odczuwanego stresu w pracy.

Od kilku lat, zgłębia również wiedzę na temat pracy terapeutyczno-edukacyjnej z dziećmi z dysleksją. Opracowała autorski „Program wspierania dyslektyków”. Pomaga zrozumieć rodzicom i nauczycielom, czym tak naprawdę jest dysleksja, co czuje dziecko i jakim emocjom podlega. Jest również założycielem Fundacji Edukacji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Best Academy” – fundacji dzieci z dysleksją.

W „Centrum Mogę” Prowadzi konsultacje, porady, terapie i warsztaty. Pasjonuje się psychologią, ogrodnictwem oraz fotografią i dietetyką.

Krzysztof Chwiedczenia

Psychoterapeuta

Posiada 10 - letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi na problemy psychiczne. Doświadczenie terapeutyczne zdobywał pracując wiele lat w ośrodku pobytu dziennego dla dorosłych osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz na oddziale rehabilitacji socjopsychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. W „Centrum Mogę” prowadzi analityczną terapię indywidualną oraz grupową skierowaną do osób dorosłych, doświadczających w swoim życiu trudności emocjonalnych różnego pochodzenia. Pracuje również z dziećmi i młodzieżą, oraz osobami, które doświadczyły w swoim życiu kryzysu psychotycznego.

Swoją pracę indywidualną i grupową poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem - kandydatem Instytutu Analizy Grupowej "Rasztów"